Første note af mine observationer ang. Dy Plambecks roman Til min søster.


Først og fremmest, hvis din intention er at gennemgå romanen, så vil min anbefaling være, at du går direkte til bogen først. Observationerne anført ved den efterfølgende tekst, indeholder spoilers. Så er du advaret.

Romanen indeholder 27 kapitler, der er opdelt ved to sektioner: BARSELSHOTELLET 2015 og VARMLAND 2017 og har f.eks. modtaget fem hjerter, samt følgende ord med på vejen, af Politikken: “En enormt smukt skrevet bog om en kvinde, der prøver at forbinde sig til sin søster eller til nogen overhovedet.”

Så, flyt dog til Egypten!

Søstrene Aya og Andrea, hvis “forældre” godt kan mistænkes for, at have anvendt Kaj og Andrea som forbilleder, da børnenes navne blev valgt. Og var det, da bare blevet ved det, fristes jeg til at ytre…

Det er ingenlunde, min intention, at forsøge, at diagnosticerer, hovedpersonen Aya. idet, at det ikke er mit felt, og fordi min ekspertise på det område, ingenlunde er ikke eksisterende. Så der må psykiatere, træde til, hvis en diagnose, skal placeres på Aya.

Min hensigt og intention er derimod, at påpege, strukturer, mønstre og skriftlige virkemidler ang. Ayas mentalitet jf. Dy Plambecks “skabning”. Ikke, at jeg kan påråbe mig, en eksperts faglighed, på det område. Derfor anvendes ordet observationer vedr. mine ytringer. Romanen bærer præg af, dybt manipulerende adfærd, som for mange, givetvis ingenlunde er tydelig. Anser derfor formidlingen af observationerne, som værende nødvendig pga. den for mange, skjulte vold samt projektions mekanismerne, der er aktive i romanen.

Det første der skal pointeres er følgende citater fra romanen. Vigtigt, at pointerer, at citaterne ingenlunde hverkan kan og eller skal erstatte s.21: “Ved modtagelsesskranken fik hun en strimmel om håndleddet med sit cpr-nr.: 300815, og så de sidste fire cifre. Jeg havde et navn til hende, Nola, jeg sagde det højt for mig selv.”:

s.25: “Mørket krøb frem fra beplantningerne om hospitalet og mellem bilerne på den store parkeringsplads. Et stykke væk stod en grævling på plænen med løftet hoved og så op mod himlen, Jeg kneb øjnene sammen”

s.27: “Regnen slog mod de store vinduer, det lød brutalt, som et angreb”

s.56: “En kollega, der forskedei retshistorie, havde fortalt mig, at det i England blev betragtet som en formildende omstændighed, hvis kvinden havde PMS, mens hun begik forbrydelsen. PMS var en gyldig form for sindsyge. Allerede i 1980´erne fik en ung kvinde, der slog sin soveende mor ihjel med en hammer, nedsat straffen, fordi hun havde PMS på gerningstidspunktet. Jeg overvejede, om det at være nybagt mor også kunne gælde som en gyldig form for sindsyge i retssystemet”.

s.81: “Folk, der lever i mørke, begynder at hallucinere. De ser lys, små lysglimt i synsfeltet. Det er sansecellerne, der er aktive, så de selv udsender lys. Det fortalte en overlæge i øjensygdomme mig engang til et middagsselskab. Overlægen sagde, at den mest trygge tid, vi mennesker har haft, er i mørket, inden i vores mors mave. -Mørket, sagde øjenlægen, er menneskets mest naturlige sted at være tryg.”

Dernæst skal det pointeres, at romanen bærer præg af at anvende intertekstualitet: https://da.wikipedia.org/wiki/Intertekstualitet ang. bøgerne:

Forestilling om det tyvende århundrede Peter Høeg: Karakteren Anna @ Christianshavn, Mørkhøj, Greven jf. Grævling s. @ Til min søster, Uendelig polering jf. Andreas polering af bilen, Klasseforskel

Amdulat. En iltmaskine Harald Voetmann, hvor bla. følgende sætning kan observers: ”Hvem er fars gode Iben hund” Iben er også navnet på en karakter, i romanen Til min søster.

Uddybende forklaring, kan også læses ved følgende tweet: https://twitter.com/TheRealSif/status/1520452843517489152

Formidler ikke alle intertekstuelle “overførsler” vedr. værkerne og identifikationen, der bliver forsøgt anvendt af Dy Plambeck. Tydeliggør blot nogle af forekomsterne af intertekstualiteten. ang. romanens indhold. Desudener det ej heller, alle observationer, vedr. Plambecks ord, der vil blive formidlet, ved denne tekst. Idet, at det er et meget stort og tidskrævende “arbejde”.

Fortællingen indledes på s. 9, med ordene: “Er du bange, Aya?spurgte jordemoderen på på fødestuen. Hun ventede ikke på mit svar. -Åbningen er den samme, sagde hun og trak sin pege- og langefinger ud af min skede, -seks centimeter. Hun sagde: Jeg skal nok hjælpe dig igennem det her. Lige nu er vi i helvedes forgård. Benene forsvandt under mig. Når jeg prøvede at stå, faldt jeg sammen på gulvet. Jeg kunne ikke mærke mit venstre ben, det højre ben fornemmede jeg en lille smule, en snurren i låret.”

litteratur genrens kendetegn ang. realismen: “Læseren” skal i modsætning til den modernistiske litteratur, genkende egen ydre virkelighed i værket vha. sproglige virkemidler, ved at steder og personer beskrives med mange nøje detaljer og megen præcision. Sproget skal virke som et vindnuglas, som “man” ser virkeligheden igennem. Billedsproget skal virke inddirekte.

Realistiske forfattere ønsker, at kritisere den omverden, som mennesker lever i. En “tendens” der kan formodes, at være forsøgt forbundet med George Brandes forelæsning fra 1871. Hvilket også er årstallet for Socialdemokratiets etablering. Brandes kritiserede dansken, for at leve i en virkelighedsfjern og sky drømmeverden.

Forkomst af paranteser, hvilket jf. matematiske hiraki, er det første, der skal opløses, ved udregning af ligninger:

Plambecks anvisning vedr. angreb i bogen, er og eller skal ingenlunde kobles på, manglende parenteser vedr. observationen og formidlingen ved denne note!

Ved første del af romanen:

s. 39. i niende og lignende ord

s. 63. kurhuset

s. 63. plejestiftelsen for dem der ikke kunne helbredes

Ved anden del af romanen:

s. 113. hun skulle dygtigt sy et lommetørklæde

s.139. Som vores mor sagde vi skulle gøre

Ved Amdulat, en tidsmaskine er der anført 12 punkter med navne, der skal kobles på tallene fra 1-12, der er timernes placering I gravkammeret ved en kvadratisk figur. 1 solnedopgang, er placeret nederst til venstre, når betragtet af beskuren i bogen. 4 øverst til venstre, modsat 9 på højre side, med 12 nederst solopgang. 7 og 8 øverst. 6 og 5 nederst.

Det niende navn, der skal jf. Harald Voetmanns intention vedr. bogen Amdulat. En iltmaskine, kobles på tallet 9 er: “Hende, som tilbeder og beskytter sin herre” tallet 7 skal jf. Harald Voetmanns intention vedr. bogen Amdulat. En iltmaskine, kobles på navnet: “Hende, som gendriver den onde og slagter skrækfjæset”

Plambeck har placeret ni og syv år på s. 25, Aya syv år, Andrea ni år. Hvilket kan fungerer som metafor for den skæve syning af Ayas skede. @ Amdulat. Er Syv placeret øverst til venstre, skråt over for ni, “øverst” til højre, under syv og otte.

s.20: “Hun syede mellemkædet sammen og holdt et spejl hen mod skedebningen, så jeg kunne se syningen. Den var skæv”

Datterens navn: Navnet Nola “stavet” bagfra: https://en.wikipedia.org/wiki/Alon “Ege træ”


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *